EASY & SAFE SMART
ADVERSTING
SAVE
TIME & COST

BEST REVIEW

INKJETSTENCILS INK

น้ำหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์แจ็ทสแตนซีล
4oz (113ml)

เป็นสินค้าพิมพ์ที่จำเป็นกับผู้ทำลอยสักทุกคน
สินค้าที่สามารถพิมพ์ได้อย่างชัดเจน
โดยการปริ้นท์เพียงครั้งเดียว

STENCIL-PREP

น้ำยาการสัก
8oz(236ml)

น้ำยาแบบเจลลดค่าpHของผิวและช่วยการย้อมสีจากหมึกอิงค์แจ็ทสแตนซีลซึมเข้าไปในแซลล์ผิว

STENCIL-PREP

น้ำยาการสัก
8oz(236ml)

น้ำยาแบบเจลลดค่าpHของผิวและช่วยการย้อมสีจากหมึกอิงค์แจ็ทสแตนซีลซึมเข้าไปในแซลล์ผิว

PACON TRACING PAPER

กระดาษพิมพ์
500sheets

เป็นกระดาษพิมพ์โดยเฉพาะสำหรับการพิมพ์อิงค์แจ็ทสแตนซีล 

INKJETSTENCILS SET